Landschapsbeheer Flevoland

Webwinkel

Compostwijzer - pdf

Compostwijzer - pdf

Deze compostwijzer is één van de resultaten van het project Nut en Natuur
Flevoland, een gezamenlijk project van Landschapsbeheer Flevoland en het
Louis Bolk Instituut. Dit project liep van 1 maart 2006 tot 1 maart 2008.

Het doel van het project was om ecologisch beheer van terreinen te
stimuleren door een oplossing te zoeken voor afzet van vrijkomend maaisel
van bijvoorbeeld gras, riet of ruigte. Door afzet te creëren, wordt de stap naar
ecologisch beheer makkelijker. Onderzocht is of deze afzet kan plaatsvinden
binnen de agrarische bedrijven die grenzen aan deze terreinen en op een
dusdanige manier dat het vrijkomende materiaal voor deze agrarische
bedrijven nuttig is. Het project is gericht op het tot nut maken van maaisel als:

  • voer voor dieren;
  • strooisel in een potstal;
  • compost zonder mest (hieruit is de compostwijzer voortgekomen);
  • compost in combinatie met mest.

In het project werkten terreinbeherende organisaties, zoals Het Flevo-
Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Zuiderzeeland
en enkele agrariërs in de provincie Flevoland samen.

Nut en Natuur Flevoland werd gefinancierd door de provincie Flevoland, de
Dienst Landelijk Gebied via de subsidieregeling voor gebiedsgericht beleid, het
Waterschap Zuiderzeeland en de deelnemende agrariërs.

Product: gratis download

Prijs: gratis Download

Winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg