Landschapsbeheer Flevoland

Ruimte voor plant en dier

Landschapsbeheer streeft naar integrale landschapszorg met speciale aandacht voor het verbeteren van leefgebieden voor bedreigde en/of streekeigen plant- en diersoorten. De organisatie beschikt over de specifieke kennis die nodig is om de regionaal sterk verschillende leefgebieden ook op kleine schaal in stand te houden. Dat verzekert een levend landschap voor de toekomst.

Kijk hier voor een overzicht van onze soortenbeheerprojecten.