Landschapsbeheer Flevoland

Werkvelden

De aandacht van Landschapsbeheer Flevoland concentreert zich op vier werkvelden:

·         Burgerparticipatie

·         Soortenbeheer

·         Cultuurhistorie en aardkunde

.         Landschap