Landschapsbeheer Flevoland

Waarmee kunt u helpen?

Een greep uit de bezigheden

beheer

  • maaien met de zeis
  • poelen schonen
  • snoeien
  • wilgen knotten

soortenbeheer en monitoring

  • oeverzwaluwwanden onderhouden
  • ringslangbroeihopen aanleggen en onderhouden
  • verspreiding van soorten in kaart brengen

weidevogelbescherming

  • beschermen van weidevogels en hun nesten

hand- en spandiensten

  • promoten van ons werk op evenementen
  • timmerwerk en technische klusjes