Landschapsbeheer Flevoland

Vrijwilligersgroepen

In diverse gemeenten kunt u als vrijwilliger aan de slag binnen onze projecten. Hieronder zijn de vrijwilligersgroepen per gemeente ingedeeld.

Daarnaast hebben we diverse soortenbeschermingsactiviteiten, waarbij vrijwilligers worden ingezet. Kijk voor de soorten op ruimte voor plant en dier en voor activiteiten in onze agenda.