Landschapsbeheer Flevoland

 

Weidevogels, algemene informatie weidevogels en bescherming van hun nesten in Flevoland

Weidevogels zijn typisch voor Nederland. Kievit, grutto, tureluur en scholekster zijn wel de bekendste soorten. Ieder voorjaar laten ze zich nadrukkelijk zien boven de velden met hun prachtige baltsvluchten. Ook in Flevoland komen ze voor, echter in lagere dichtheden dan in de veenweidegebieden van Nederland.

Flevoland bestaat overwegend uit akkerland en daar broeden de weidevogels veelvuldig. Op plekken langs de dijken waar hoge kweldruk voorkomt zijn de hoogste dichtheden te vinden. Omdat veel vogels op nog onbewerkt bouwland gaan broeden, lopen nesten gevaar vernield te worden bij de agrarische voorjaarswerkzaamheden.

Vrijwilligers zoeken daarom in het voorjaar nesten op en markeren deze. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of op bouwland een nest te verplaatsen krijgen weidevogels in Flevoland een eerlijke kans om te broeden.

Ieder voorjaar organiseert Landschapsbeheer een cursus voor mensen die als vrijwilliger aan de slag willen. In deze cursus leer je veel over de verschillende weidevogels, maar ook welke bewerkingen er allemaal plaatsvinden op het land. Daarnaast laten we de verschillende beschermingsmethodes zien voor de verschillende weidevogels.

Er zijn in Flevoland 8 vrijwilligersgroepen, die lokaal de organisatie van het beschermingswerk voor hun rekening nemen. De nieuwe vrijwilligers worden daar ondergebracht, en krijgen een begeleider mee die in het eerste jaar ze de fijne kneepjes van het vak leert. Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Jan Nagel tel. 0320-294934 (nagel@landschapsbeheer.net)

Wilt u weten hoe het in 2016 is gegaan met de weidevogels in Flevoland? Bekijk het weidevogeljaar in één oogopslag of lees het  jaarverslag Vrijwillige weide- en akkervogelbescherming Flevoland.

grutto-jongen (foto A. Kant)