Landschapsbeheer Flevoland

 

Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer levert op allerlei manieren winst op: niet alleen voor de natuur, maar ook voor de beleving en zelfs voor verkeersveiligheid. Landschapsbeheer heeft in diverse gemeenten ecologische bermprojecten:

Dronten In 2008 werd een begin gemaakt met ecologisch bermbeheer. Lees er meer over via de link.

Noordoostpolder Na plaggen van de bovenlaag zijn hier soorten van de oorspronkelijke zaadbank weer opnieuw opgekomen. Prachtige, soortenrijke bermen  met meer dan 10 Rode Lijst-soorten zijn het resultaat

Urk: Ook hier levert ecologisch bermbeheer een mooi resultaat