Landschapsbeheer Flevoland

 

Kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen

Landschapselementen zijn bepalend voor beeld van het landschap en zijn belangrijk voor verschillende dieren. Zo trekken fruitbomen veel vlinders, bijen en hommels aan. Niet alleen de bloesem, maar ook het gevallen fruit. Dit levert een grote variatie aan vlinders, bijen, hommels, gaasvliegen en andere soorten op.
Knotbomen bieden broedgelegenheid aan verschillende vogelsoorten, bijvoorbeeld eenden en in sommige streken de steenuil. Tot nu toe is in Flevoland alleen in de Noordoostpolder deze uilensoort gesignaleerd. Knotbomen zijn meestal wilgen, maar ook essen kunnen bijvoorbeeld goed geknot worden.

Kleine landschapselementen vormen een beeldbepalende factor in het landschap. Landschapsbeheer stimuleert kleine landschapselementen als hoogstamboomgaarden, knotwilgenrij, hagen, struweelranden, geriefhoutbosjes, poelen, etc. met een bijdrage aan particulieren en agrariërs in het buitengebied. Dit project wordt gefinancierd vanuit Nationale Postcode Loterij.

Bijdrageregeling

Bijdrageregeling

De bijdrageregeling voorziet in 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van 750 euro per deelnemer voor aanleg van een landschapselement in Flevoland.

Wat moet u doen? Voor advies kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland. Nadat u een afspraak heeft gemaakt, komt een medewerker van Landschapsbeheer bij u langs om samen met u de ideeën verder uit te werken tot een concreet plan.

De werkzaamheden voor aanleg kunnen in eigen beheer uitgevoerd worden, maar het is ook mogelijk om de werkzaamheden gedeeltelijk of in z’n geheel te laten uitvoeren. De eigen uren en de inzet van eigen materieel kunnen opgevoerd worden naast de nota’s van huur van machines, door derden uitgevoerde werkzaamheden en aankoop van plantmateriaal. De deelnemers betalen geen kosten voor het advies van Landschapsbeheer.

Voor nadere informatie en opgave kunt u contact opnemen met Tiem van Veen tel: 0320-294939.