Landschapsbeheer Flevoland

 

Lelystad - Oostrandpark

Het Oostrandpark is een aantrekkelijk park aan de noordwest-zijde van Lelystad. Tot de mooiste parkbewoners behoren de bever en de ijsvogel. Het overgrote deel van het park wordt beheerd door de Gemeente Lelystad, maar buurtbewoners van de wijk Oostrandpark nemen het onderhoud van een kleine driehoek voor hun rekening. Hierin ligt een poel, die rijk is aan amfibieën en libellen, een bloemrijke dijk en een kruidenrijk grasland.

Wie mee wil helpen op de werkdagen kan contact opnemen met Ineke van Westrienen inekevanwestrienen@online.nl

in de poel leven veel kleine watersalamanders