Landschapsbeheer Flevoland

De organisatie

De stichting Landschapsbeheer Flevoland bezit zelf geen terreinen, maar stimuleert en ondersteunt terreineigenaren bij de zorg voor natuur en landschap. Het stichtingsbestuur bestaat uit personen die voortkomen uit, dan wel het bijzondere vertrouwen genieten van onze partners en vormt zo een afspiegeling van de groepen en organisaties die betrokken zijn bij natuur- en landschapsbeheer in Flevoland. Onze partners zijn agrariërs, gemeenten, provincie, Waterschap, Rijkswaterstaat, instanties die natuur beheren, organisaties voor natuur en milieu-educatie, vrijwilligers, welzijns- en werkgelegenheidsorganisaties en cultuur- en aardkundige verenigingen.

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdragen aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.

Landschapsbeheer Flevoland heeft momenteel 12 medewerkers in dienst: een directeur, secretaresse, administrateur, een medewerker systeem en databeheer, 4 projectleiders en 4 projectmedewerkers die samen goed zijn voor ruim 8 fulltime eenheden. Daarnaast maakt ze regelmatig gebruik van oproepkrachten en stagiaires.

De jaarrekening 2016 vindt u hier.
Bekijk ook ons jaaroverzicht van 2016.
Onze toekomstvisie 2014-2020 "Landschap Verbindt" kunt u hier inzien.