Landschapsbeheer Flevoland

Overheid

Landschapsbeheer Flevoland heeft veel kennis over natuur en landschap in het buitengebied. Maar ook voor diverse projecten in en om de steden en dorpen is onze kennis en ervaring breed inzetbaar.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

In diverse gemeenten zijn onze vrijwilligersgroepen actief die, aanvullend op het reguliere gemeentelijke beheer, kleinschalige beheerwerkzaamheden uitvoeren in verschillende stadsparken en groenstroken. Zo raken bewoners weer betrokken bij hun directe leefomgeving. En de natuur vaart er wel bij. Landschapsbeheer stelt, in overleg met de gemeente en de vrijwilligers beheerplannen op, en zorgt voor deskundige begeleiding. Lees meer over deze projecten in "dat doen we samen"

Quick-scans & monitoring

Quick-scans & monitoring

Bij ingrepen in de ruimtelijke ontwikkeling moet rekening worden gehouden met belangrijke natuurwaarden. Landschapsbeheer heeft veel kennis in huis over de beschermde flora en fauna in Flevoland en over hoe daar het beste rekening mee kan worden gehouden. Wij voeren quick-scans uit en adviseren. Landschapsbeheer kan ook goed worden ingezet voor monitoring. We hebben gedegen ervaring met een breed scala aan soortgroepen.

Beleids- en beheeradviezen

Beleids- en beheeradviezen

Diverse beleidsnotities en plannen zijn van invloed op natuur en landschap. Landschpasbeheer Flevoland biedt deskundig advies over behoud beheer en ontwikkeling van natuur en landschap.

Ook onze jarenlange kennis en ervaring over ecologisch beheer van terreinen als bermen, bosjes en overhoekjes willen we graag inzetten ten behoeve van een verdere verrijking van natuur en landschap. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze ecologsiche bermprojecten. Lees meer hierover.

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Het jonge verleden van onze polder gaat ons aan het hart. Daarom besteden wij in onze projecten ook aandacht aan de cultuurhistorie van Flevoland, waarbij we verder kijken dan de grenzen van gemeenten. Lees meer over onze projecten op "bakens in de tijd"