Landschapsbeheer Flevoland

Plukinformatie

Let op! Pluk en verzamel met respect, liefde en gezond verstand.

Niet langs drukke wegen en plekken waar met bestrijdingsmiddelen wordt gespoten.

Respecteer andermans eigendommen, volg aanwijzingen van de grondeigenaar of boswachter op en pluk met mate: alleen voor eigen gebruik en dus niet voor commerciële doeleinden.

Laat altijd wat staan, hangen of groeien voor mensen en dieren die na jou komen.

Gebruik een goed geïllustreerde flora of raadpleeg het internet als je planten en paddenstoelen nog moet leren kennen.

Bij twijfel over de planten, bessen en paddenstoelen: laten staan!