Landschapsbeheer Flevoland

Steenuil

Locatie
erf of grote tuin in landelijk gebied.

Soortbeschrijving
Dit kleinste uiltje van Nederland is slechts 25 cm groot. Zoals alle uilen is hij vooral in schemering en nacht actief, maar in de broedtijd wil hij ook nog wel eens overdag op jacht gaan. Naast muizen bestaat zijn voedsel onder meer uit kevers, regenwormen en kikkers. Broeden doet hij graag in holle knotbomen, gammele schuurtjes en nestkasten.

De Steenuil houdt vooral van het kleinschalig cultuurlandschap. In Flevoland broeden daardoor maar enkele paren Steenuilen. Sinds enkele jaren heeft hij in de Noordoost- polder voorzichtig voet aan wal gezet. Het wordt tijd om hem een steuntje in de rug te geven. Het aanbieden van nestgelegenheid is daarbij van groot belang.

Weetjes

 • Het bijhouden van de uilenstand en ringonderzoek dragen bij aan een betere bescherming. Geef daarom broedgevallen door. Dit kunt u doen bij de districts-coördinator van SOVON vogelonderzoek Nederland. Het emailadres is lsb.flevoland@sovon.nl. Hier kunt u ook aangeven of u eventueel wilt meewerken aan ringonderzoek
 • Steenuilen bouwen geen nest
 • Jonge steenuiltjes zijn nog niet vliegvlug als ze het nest verlaten. Daarom zijn schuilplaatsen op de grond belangrijk. Oudervogels weten hun kroost prima te vinden. Ze hoeven niet geholpen te worden
Wat u kunt doen voor de steenuil
een steenuil wordt geringd

Wat u kunt doen voor de steenuil

 • Zorg voor variatie. Een erf met wat fruitbomen, een beweid veldje, een moestuin en een muizenrijke berm is ideaal. Ook van hagen, houtwallen en geknotte wilgen wordt dankbaar gebruik gemaakt 
 • De afwisseling van een strook ruig terrein naast een strook kort gehouden gras vormt een prima jachtterrein 
 • Zaai een afgelegen hoekje in met rogge. Dit trekt muizen aan 
 • Gebruik bij bemesting van het gras het liefst stalmest of compost. Dit trekt allerlei insecten aan en is beter voor de bodem dan kunstmest 
 • Laat in de herfst afgevallen bladeren in delen van de tuin liggen. Hier profiteren wormen en insecten van, die weer als voedsel kunnen dienen 
 • Steenuilen maken graag gebruik van paaltjes van circa 1,5 m hoog, om als uitkijkpost te gebruiken. NB: Als u aan een drukke weg woont kunt u dit beter niet in de buurt van de weg doen. Steenuilen vallen vaak ten prooi aan het verkeer omdat ze laag vliegen bij de jacht 
 • Gebruik geen muizen- of rattengif. Hiermee vergiftigt u ook de uilen

Wat kunt u nog meer doen

 • Maak een deel van uw schuur toegankelijk. Een scheefgezakte dakpan in de onderste rij, een gat onderin een golfplaat, of wat ruimte onder de nok kan een prima broedplaats vormen 
 • Jonge uilen hebben schuilplaatsen nodig als ze het nest hebben verlaten. Wat takkenrillen, stapels stenen e.d. kunnen hiervoor prima gelegenheid bieden 
 • Dek schoorsteenpijpen af met wat gaas om te voorkomen dat (jonge) uiltjes erin vallen 
 • Ook een nestkast kan uitkomst bieden. Dit kan het beste in een boom of aan/in een gebouw. Houd een hoogte tussen de twee en zes m boven de grond aan en hang de kast op een plaats waar de zon niet komt. Te hoge temperaturen in de kast veroorzaken oververhitting van eieren of jongen.

  Zorg ervoor dat de kast goed bereikbaar is (staldeur open laten of vliegope- ning naar buiten, dicht bladerdek wegsnoeien). Plaats de kast boven een dikke tak of breng een uitloopplankje aan, zodat jonge uilen niet naar beneden vallen als ze het nest verlaten. Steenuilen zijn niet erg schuw, maar toch is het aan te raden om de nestkast op te hangen aan een rustige kant van schuur en erf. Met wat turfmolm in de kast zijn uilen eerder geneigd deze te betrekken. Ze gebruiken zelf namelijk geen nestmateriaal. Nestkasten zijn heel goed zelf te maken van (oud) hout. Een uitgebreide beschrijving vindt u hier.

Overige informatiebronnen

Overige informatiebronnen

Links

Boekentips

 • Beersma, P., 2007 - Steenuilen. Roodbont Uitgeverij. ISBN 978-90-8740-008-8
  In Steenuilen leest u waarom het zo belangrijk is deze bijzondere vogel te behouden. Naast informatie over zijn waarde en leefwijze vindt u in deze uitgave praktische tips en adviezen hoe u zelf kunt bijdragen aan een mooie toekomst voor de Steenuil.
 • Dijksterhuis, K., 2006 - Steenuil onder de pannen. Vogelbescherming Nederland
  Zeer informatieve brochure