Landschapsbeheer Flevoland

Kerkuilen

Locatie
rustige schuur of stal bij in landelijk gebied.

Soortbeschrijving
Deze uil met zijn prachtige kleurencombinatie van sneeuwwit met goudgeel was nog niet al te lang geleden bijna uit Nederland verdwenen. Moderne, afgesloten schuren en (kerk)zolders boden nauwelijks broedgelegenheid meer, nette landbouw deed het aantal muizen dalen en het verkeer maakt veel slachtoffers.

Dat laatste is helaas nog steeds het geval, maar met het aanbieden van meer broedgelegen- heid is het aantal kerkuilen gelukkig weer toegenomen. Ook u kunt deze fascinerende nachtelijke jager een dienst bewijzen.

Weetjes

  • Kerkuilen hebben een gevarieerd menu. Gemiddeld bestaat 60% van het menu uit veldmuizen, aangevuld met vooral bosspitsmuizen en diverse andere muizensoorten. Regelmatig worden ook vogels gepakt en af en toe een rat.
  • Het legsel bestaat uit zo'n 4 eieren. Er wordt meteen begonnen met broeden na de leg van het eerste ei. Zo zit er een een leeftijdsverschil in de jongen. Bij voedselschaarste is het niet ongebruikelijk dat de jongste, het "nestdotje", door zijn oudere broertjes verorberd wordt.
Wat u kunt doen voor de kerkuil

Wat u kunt doen voor de kerkuil

  • Zorg voor ruige overhoeken of perceelranden. Dit trekt muizen aan, waar de Kerkuil op kan jagen. Zorg naast deze ruigte voor een zone waar de vegetatie niet te hoog en te dicht staat om zo voor de uilen een overzichtelijk jachtgebied te creëren. Maai dit 1 à 2 keer in het jaar.
  • Met wat graan en stro in een hoek van de schuur kunt u muizen aantrekken, zodat de uilen ook dichtbij van voedsel voorzien zijn.
  • Gebruik geen muizen- of rattengif. Hiermee vergiftigt u niet alleen de muizen maar ook de uilen.
  • Hang een nestkast op. Dit kan het beste op een zo hoog mogelijke plaats (minimaal 3 en maximaal 20 m boven de grond) in een rustige hoek van de schuur. Bij een open schuur kan de vliegopening aan de binnenzijde zijn. Bij een gesloten schuur moet er een opening naar buiten gemaakt worden. Een bouwtekening voor de nestkast vindt u hier.

Overige informatiebronnen

Links

Boekentips

  • de Jong, J., 1995. De Kerkuil en andere in Nederland voorkomende uilen. Friese Pers Boekerij BV, Leeuwarden. ISBN 90-330-1060-7.
  • Vouus, K.H. & H.J. Slijper (illustraties), 1986. Roofvogels en uilen van Europa. E.J. Brill / Dr. W. Backhuys, Leiden. ISBN 90-040-7777-4.