Landschapsbeheer Flevoland

Huiszwaluwen

Locatie
Huis en schuur in landelijke omgeving.

Soortbeschrijving
De Huiszwaluw is een zeer beweeglijk vogeltje met een witte keel en buik en een opvallende witte stuit. De staart is kort en gevorkt. Hij arriveert eind maart in ons land na een lange reis uit Afrika, waar hij overwintert.

Hij broedt in een kommetje van klei en zand, dat gebouwd wordt onder het (liefst lichtgekleurde) oversteek aan de buitenkant van huizen en schuren. Het zijn kolonievogels, die hun nesten vaak dicht bij elkaar maken. Per nest worden meestal 4 of 5 eieren gelegd. Vaak zijn er twee of drie legsels per jaar.

De Huiszwaluw eet enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die al vliegend gepakt worden. In september begint de tocht naar Afrika. Er zijn nog zo’n 100.000 paar Huiszwaluwen in Nederland. Dat waren er rond 1975 350.000. De achteruitgang wordt onder anderen veroorzaakt door vermindering van de nestgelegenheid.

Weetjes

  • Van nature is de Huiszwaluw een rotsbewoner. Maar bij gebrek aan rotsen voldoen gebouwen uitstekend
  • Voorzieningen voor nestgelegenheid kunt u het beste treffen aan de noord- of oostzijde. Hierdoor wordt oververhitting door de zon     tegengegaan
  • Laat oude nesten hangen, ook in de winter! Anders maakt u grote kans dat de zwaluwen volgend jaar niet terugkomen
  • De Huiszwaluw staat op de Rode Lijst omdat hij erg is achteruitgegaan
Wat u kunt doen voor de huiszwaluw

Wat u kunt doen voor de huiszwaluw

  • Is uw huis of schuur aan een verfbeurt toe, schilder de oversteken dan in een lichte kleur, geel of wit. Huiszwaluwen hebben hier een sterke voorkeur voor. Het beste kunt u dit buiten het broedseizoen (mei - september) doen
  • Als u daarvoor wat ruimte op uw erf heeft kunt u aan het begin van het broedseizoen een kleine modderplaats aanbieden. Door een onbegroeide plek met de tuinslang of een paar emmers water vochtig te houden, ontstaat een modderige plaats waar Huiszwaluwen specie voor hun nest kunnen verzamelen. Zorg ervoor dat de plek een vrije aanvliegroute heeft. U kunt er wat hooi- of stro bijleggen als extra nestverstevigingsmateriaal
  • Het eerste begin van een nest is het lastigst. De zwaluwen zoeken vaak plekken met wat houvast, zoals een uitstekende steen, een stekkerdoos o.i.d. Door het aanbrengen van een latje op zo’n 10 cm onder de oversteek van het dak biedt u wat extra houvast aan de onderkant van de nesten, die daardoor minder snel afbrokkelen

 

  • als er geen modder in de buurt voorhanden is kunnen kunstnesten uitkomst bieden. De kans dat Huiszwaluwen kunstnesten betrekken wordt groter als er in de omgeving al zwaluwkolonies zijn, of recent zijn geweest. U kunt zelf een kunstnest maken, of bestellen in de handel.
  • Houdt door tijdig snoeien begroeiing in de aanvliegroute van huiszwaluwnesten vrij
  • Soms zorgen zwaluwen voor poepoverlast. Dit is eenvoudig te voorkomen door op ca. 50 cm onder de nesten een mestplankje te monteren. Doe het niet dichter bij de nesten, anders kunnen Eksters en Kauwen vanaf de plank het nest bereiken. Door 3 cm ruimte tussen het plankje en de muur te laten, voorkomt u dat er zwaluwen een nest er onder maken.
huiszwaluwnesten in buitenlamp